ࡱ> OQNkt<bjbj0L[f[f( Z Z 8dX$'&|||||WWW_'a'a'a'a'a'a'*,a'EWWWWWa'||'WR||_'W_'r$T%|0׆-Al$K''0' %zj-pj-%j-%WWWWWWWa'a'pWWW'WWWWj-WWWWWWWWWZ n: Krajsk svaz SPS Kraj VYSO INA Rozpis krajskho mistrovstv ~actva a mladaho dorostu dlouh trat podzim 2019 Vaeobecn ustanoven : PoYadatel : Jihlavsk plaveck klub AXIS Krajsk svaz SPS Kraj Vyso ina Termn : nedle 13.Yjna 2019 PYihlaky : do tvrtka 10. Yjna 2019 vhradn systmem IS SPS dle ustanoven Sout~nho Ydu plavn ze dne 1.4. 2019 / lnek 10 bod 10.1. / Upozornn : po ukon en termnu pYihlaek ji~ nelze pYihlaaovat ~dn zvodnky jsou mo~n pouze odhlaky. Informace : Zdenk Kr l mob. 721719353 Technick ustanoven : PYedpis : Zvod se dle Pravidel plavn,Sout~nho Ydu plavn SPS a ustanoven tohoto rozpisu. Startuj : 2009 ~actvo 10 let 2003 + 2004 dorostenky a dorostenci mlada 2008 ~actvo 11 let 2007 ~actvo mlada 2005 + 2006 ~actvo stara Sout~e se mohou z astnit pouze zvodnci a zvodnice, kteY jsou registrovni v SPS. Za zdravotn zposobilost zvodnko a zvodnic zodpovd trenr. Upozornn : Startuj pouze mu~i a ~eny ro nk 2003 2009. Nmitky : Podvaj vedouc klubo psemn dle ustanoven Pravidel plavn a Sout~nho Ydu vrchnmu rozhod mu. Vae vkladu je 200,- K . Nmitky bez slo~en vkladu se pova~uj za nepodan a dle se neprojednvaj / Sout.Yd 18.6. /. Systm sout~e : Zvody se plavou vrozplavbch pYmo na as , po dvou na jedn drze / dle po tu pYihlaench /. VpYpad malho po tu startujcch dojde ke slou en mu~skch a ~enskch rozplaveb do jedn. V sout~i bude pou~ito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./ Bazn : SMJ Jihlava E.Roaickho 6 586 04 Jihlava 25 m 6 drah MYen aso : 4:DVbh  D ^ p 0 2 ƾ揈zszleee^^z hcb5CJ h@5CJ hYN5CJ h5CJ hu 5CJ h55CJ hPN5CJhu 5>*CJ h fh[ h fh fhcbCJ$aJ$hMCJ$aJ$h \CJ$aJ$hUkCJ$aJ$h fhPNh'7 h fhu h fh f>* h%>*hu hcbhhh>* h>*"V D 2  L TL"XLNgd[gd[gd%gd7sU$a$gd[$a$gd f$a$gd2 f p N T   0 8 < J R V X l n p r Ӿ}k#hc(h 5>*B*CJaJph h h 5B*CJaJph hUkhUk5B*CJ$aJ$phh%5B*CJaJph hUkhUk5B*CJaJph hbI5CJ h%5CJ hUk5CJ hPN5CJ hu 5CJhu 5>*CJ hYN5CJ h@5CJ h f5CJ# 0 2 < J L T d h p t $(28RTVͿui_XLh@h7sU5CJaJ h|55CJ,h!|hu 5CJ,huh7sU5>*CJhuhP}5>*CJ hu5CJhuh@5>*CJhuhu5>*CJ hc(hUk5B*CJaJphhc(5B*CJaJphhc(5B*CJ$aJ$phhUk5B*CJ$aJ$ph#hc(hc(5>*B*CJ$aJ$ph#hc(h 5>*B*CJ$aJ$phJLT\pt "$2FHPt8<F纱||wrwrmhh h@5 h f5 h5 hm5 hh5 hPN5h%h[5>*CJ h[5 h[56h gh%5CJh[5>*CJhYN5>*CJ h g5CJh|5hu 5CJ, hu 5CJ h[5CJ hsv5CJ h65CJ hu 5CJhu 5>*CJhu 5>*CJ(FRpt~$<VX^R^`n.JLNfhtxν hPNhPN5B*CJaJph hu 5>* h%5>*hu 5>*CJh[5>*CJh88h'7h[hbIh[5CJ h5 hv5 h%5 h f5 hcb5 h[5 hm5:NhD~,,"/$//p00011^gd$a$gd7sUgd N$a$gdGz$\",drv,:~,Ddrvƽƽƴƽyyy h%Q5>* h1FR5 hPN5 hu 5hu 56>*CJhbI56CJh56CJh@56CJh8856CJhJf56CJhu 56CJhu 5>*CJhbI56CJh'75B*CJaJph hPNhPN5B*CJaJph/ "$.BJLZxz|~,,,,2,H,J,L,l,,,,,,,ƿƸԬ{oh NhbI5>*CJh Nh N5>*CJhGz$hu 5B*CJphhGz$hGz$5B*CJph hGz$5CJUhu 56>*CJ hbI5CJ h:.5CJ h5CJ h7sU5CJ hu 5CJ h=5CJ hY{5CJhu 5>*CJ hu 5>* h|55>*+ru n spomoc pYeruaovacch stopek poloautomatick asomra SWIMMTIME Upozornn : Na zklad jednn Valn hromady VSP SPS dne 14.5. 2017 a projektu DRoP rozhodla Sekce plavn o povinnosti uskute nit od 1.1. 2018 vka~dm kraji jarn a podzimn Krajsk mistrovstv na dlouh trat. Tyto zvody budou sou asn i jako kvalifika n zvod pro M R ~actva 12-14-letch, eventueln 11-ti letch ~ko. ASOV POXAD DISCIPLN Rozplavn je v 8.30 hod. zvody v 9.30 hod. Rozplavn kon 10 minut pYed za tkem zvodo. nedle 13. Yjna 2019 800 m voln zposob ~a ky 2003 2009 800 m voln zposob ~ci 2003 2009 1500 m voln zposob ~a ky 2003 2009 1500 m voln zposob ~ci 2003 - 2009 Disciplny plavou vaichni spole n ve vsledkch bude rozdlen. Vsledkov listina : 2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009 ka~d ro nk samostatn 2003 + 2004 dorostenky mlada suvedenm ro nku 2003 + 2004 dorostenci mlada suvedenm ro nku Ekonomick podmnky : Oddly a kluby startuj na vlastn nklady.Za ka~dho pYihlaenho plavce,kter je registrovn vtomto roce u SPS zaplat pYi prezentaci startovn 45,- K za ka~d start. KS SPS Kraj Vyso ina hrad zbvajc nklady na pronjem baznu a rozhod . Sbor rozhod ch : Vrchnho rozhod ho a vrchnho asomYi e deleguje KS SPS Kraj Vyso ina ostatn kvalifikovan leny sboru rozhod ch / vdostate nm po tu / zajist poYadatel. Minimln po et rozhod ch je 16 a maximln po et je 20. PoYadatel dle zajist pYsluan po et stopek / na ka~d drze dvoje / + 2 nhradn . Vden zvodo kon prezentace v 8.45 hod. Zdenk Kr l STK KS SPS Kraj Vyso ina   ,--.8.d.... /"/$/v////00080:0d0p0000000000011L1X1^1`1h1j1l1111111111111.2Ǿ h=5CJ h'75CJhu 5>*CJhUk5>*CJhGz$5>*CJ hu 5 hUk5 hbI5hbIh7sUhu h N>*CJh NhUk5B*CJphh N5B*CJphh Nh N5B*CJph61l11<223.404Z4\4445555p6"7777299R:T:::gdGz$gd"7gd5gd+~] & Fgd,L & Fgd'7.202<2>2@2H2222333 3>3F3L3T3z333333.404Z4\4b4d4p4r4t4v4~444444444444445,525Ĵ} hu H5 hZ5 hh5 ht5 hGz$5 h ~5 hu 5hu 5>*CJ h+~]h+~]hu hth$5CJOJQJaJhl hu 5CJaJhl hl 5CJaJhl 5CJaJh,L5CJaJh=hu 5CJ h=5CJ12545:5<5>5H5J5L5P5z555555555 6p6666677"7D7L7P7777777 88|888929D9L9n9t999999999ĽĶ˯˨Ҥ˒˒ˋ h N5CJ hu 5CJ h5hu h5hu h+~]5CJ h55CJ hu 5CJ h=5CJ h55CJ hu 5CJhu 56>*CJ h5 h%5 hu H5 hZ5 hGz$5 h ~5 hu 569 :::N:P:R:T::::::::;2;L;b;d;p;|;~;;;;;; <"<$<&<(<*<,<.<0<4<V<X<¾}voffaff hu 5hu 5>*CJ h5CJ h)J5CJ huI5CJ h55CJhGz$hu 56>*CJaJhGz$huI5CJaJhGz$hu 5CJaJhGz$hGz$5CJaJhGz$hGz$56>*CJ hbI56>*CJ hu 56>*CJh5h"75CJ h=5CJ hu 5CJ h N5CJ&:~;"<$<&<(<*<,<.<0<4<X<\<^<b<d<h<j<n<p<r<t<gdUkgdGz$X<Z<\<^<`<b<d<f<h<j<l<n<p<r<t<hu 5>*CJhKjhKU.:p5. A!"m#$% x2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtH<`< Normln_HmHsHtH<@< Nadpis 1$@& 5>*CJ <@< Nadpis 2$@& 5>*CJ6@6 Nadpis 3$@&5<< Nadpis 4$@& 56CJ:@: Nadpis 5$@&5CJ:: Nadpis 6$@&5CJJA J Standardn psmo odstavce^i^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu >B@> Zkladn text5CJBU B Hypertextov odkaz>*B*`Y` uCRozvr~en dokumentu-D M OJQJ^J6"6 UkZhlav p#010 Uk Zhlav Char4 B4 UkZpat p#.Q. Uk Zpat CharPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VfVNt+yj>'b+O01}`0`K[*X={ϓ'DX!;1;tx(K?xݴJ] tvn!^Fy,@>IUԻp[}¢q} 22Mf56` W[U\)7 YMOJv@;O}xo;nVfs(7p]M|M'~ƺin{9o;Cm'Cq+6/רGO}҉\S|"31 *9}Se.HxLӡĢP oanz]lU 8TjoJmZ7uH$͠2>9H}]Rq Vz~p{3As>W~]v!cZ &*V-v},nk 433ͼ˞j23 84t #o.DcyIod%rD\'<DbQ| 49Ds7 !|亐V>5rtx3iQ_!9XI{/3OXخ+Ήzn9˰2mo0i׼1#LPQQdu*/[f0aŪFiY5r匤VVQUӝŬ6e`ǖ7+!>Oݻ)u;}BY%U ̢aQvljW)Fomح`FvR[Zߚ$!t+*v%\[s D$yڀ-R['=ZFUjpT A J? QX WPXd~ t]tsGsg*ӷUM\}~MH:_n;hU J7j *VQ_ޅfFJEUS;J;h4AWE+Ga 0uPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!k O theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 6 L 2 F,.2259X<t< !"#%N1:t< $8@0( B S ? (*+-.0137 DO'3XcfoW`_fF R d m   A L ( 1<$(733333333333333333333333333333uxyyF F { { | | #$ 7uxyyF F { { | | #$ 7P)$h 0n%4v.*aU?<8<^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.hh^h`o(.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH.*P)aU?0n%" <_lk gY{YNgt u =-cb@'!dH"Gz$:s+r;,:."1o4|5Y6'7@uCGGu HpIuI,LaHM NPN%Q1FR7sUDY]\+~]} e fJfIkakApu?u"w`y!|tc( ~6KSl[$RP}N[rt U5)J*svt?Z5_vUk|h5uMl u+0%x:"788Qh \m )j3G WGbI4p% (*@@6`````,Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7.*{$ Calibri5. .[`)TahomaC.,*{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q\wGZwG||!24 3QHP?YN2!xxK[ *KRAJSK SOUT}N KOMISE PLAVN VYSO INAZdenda Zdenk Kr l  Oh+'0 ( H T ` lx,KRAJSK SOUT̎N KOMISE PLAVN VYSOINAZdendaNormalZdenk Krl24Microsoft Office Word@@tM'A@vÜ@-A| ՜.+,0 hp Turista +KRAJSK SOUT̎N KOMISE PLAVN VYSOINA Nzev !"#$%&()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMPRoot Entry F0׆-AR1Table'-WordDocument0LSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8FCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q