ࡱ> dfck^bjbj0r[f[fB$ $ rrrrr",+`NNNNN)))*******q-'0*r))*rrNN*#"#"#"rNrN*#"*#"#"V'@D(N07=Bd' **0+'T0!0D(0rD()"K#"cw)))**")))+0)))))))))$ 8: Krajsk svaz SPS Kraj VYSO INA Rozpis krajskho mistrovstv ~actva a mladaho dorostu podzim 2019 Vaeobecn ustanoven : PoYadatel : 1.+ 2. st - Jihlavsk plaveck klub AXIS Krajsk svaz SPS Kraj Vyso ina Termn : 1. + 2. st sobota 16. listopadu 2019 PYihlaky : do tvrtka 14. listopadu 2019 vhradn systmem IS SPS viz ustanoven Sout~nho Ydu plavn ze dne 1.4. 2019 lnek 10 bod. 10.1. VpYpad pYihlaen vtaho po tu discipln pro konkrtnho plavce, ne~ je povoleno Sout~nm Ydem plavn dle vkovch kategori, budou nadpo etn starty pYihlaenho zvodnka zpracovatelem pYihlaek odstranny lnek 10 bod. 10.9. Upozornn : po ukon en termnu pYihlaek ji~ nelze pYihlaaovat ~dn zvodnky jsou mo~n pouze odhlaky. Informace : Zdenk Kr l mob. 721719353 Technick ustanoven : PYedpis : Zvod se dle Pravidel plavn,Sout~nho Ydu plavn SPS a ustanoven tohoto rozpisu. Startuj : 2003 + 2004 dorostenci a dorostenky mlada 2005 + 2006 ~ci a ~a ky stara A 2007 + 2008 ~ci a ~a ky mlada B 2009 ~ci a ~a ky C 2010 a mlada ~ci a ~a ky D 9 let a mlada 2010 - 2012 2 starty za polden nejdela trae 400 m Omezen : 10 14 let 2005 - 2009 3 starty za polden nejdela trae 1500 m 15 18 let 2001 2004 bez omezen nejdela trae 1500 m Sout~e se mohou z astnit pouze zvodnci a zvodnice, kteY jsou vevidenci SPS. Za zdravotn zposobilost zvodnko a zvodnic zodpovd trenr. Upozornn : Termn pYihlaek na zimn ~kovsk mistrovstv R je do stYedy 27. listopadu 2019. Termn pYihlaek na zimn Pohr R je do stYedy 20. listopadu 2019. Nmitky : Podvaj vedouc klubo psemn dle ustanoven Pravidel plavn a Sout~nho Ydu vrchnmu rozhod mu.Vae vkladu je 200,- K . Nmitky bez slo~en vkladu se pova~uj za nepodan a dle se neprojednvaj / Sout.Yd 18.6. /. Systm sout~e : Zvody se plavou vrozplavbch pYmo na as. V sout~i bude pou~ito pravidlo jednoho startu / SW 4.1.b./ Bazn : SMJ Jihlava E. Roaickho 6 586 04 Jihlava 25 m - 6 drah MYen aso : ru n spou~itm pYeruaovacch stopek poloautomatick asomra SWIMMTIME ASOV POXAD DISCIPLN Rozplavn za n v 8.00 hod. zvody v 9.00 hod. Rozplavn kon 10 minut pYed za tkem zvodo. sobota 16. listopadu 2019 Poledn pYestvka Sout~n Yd plavn ze dne 1.4.2019 lnek 2 bod 2.2. & . Vjednom kalendYnm dnu se mohou uskute nit maximln dva poldny, spodmnkou, ~e pYestvka 90 minut mezi poldny mus bt mezi dohmatem poslednho zvodnka prvnho poldne a startem prvn rozplavby druhho poldne & Dopoledn program : Odpoledn program : 1. 100m znak ky 08 a ml. 25. 100m vol. zp. ci 08 a ml. 2. 100m znak ci 08 a ml. 26. 100m vol. zp. ky 08 a ml. 3. 200m vol. zp. ci 03 - 07 27. 50m vol. zp. ky 03 - 07 4. 200m vol. zp. ky 03 - 07 28. 50m vol. zp. ci 03 - 07 5. 50m prsa ky 09 a ml. 29. 100m prsa ci 08 a ml. 6. 50m prsa ci 09 a ml. 30. 100m prsa ky 08 a ml. 7. 200m prsa ky 08 31. 200m pol. zvod ky 03 - 07 8. 200m prsa ci 08 32. 200m pol. zvod ci 03 - 07 9. 100m prsa ci 03 - 07 33. 50m znak ci 09 a ml. 10. 100m prsa ky 03 - 07 "02TZdtv|~  < V l t ;|oboUhYh556CJ]hYh)j56CJ]hYhYN56CJ]hYhu 56>*CJ] h fh[hcbCJ$aJ$h >CJ$aJ$h \CJ$aJ$h{8CJ$aJ$hACJ$aJ$h f h fh fh >hY h fhu h fh f>* h%>*hu hcbhhh>* h>* h`<>*v < j r ,Z^nr|0gd[ FgdY gdYgd%gd7sU$a$gd[$a$gd fgd`<   & h j  " $ & 0 > L P R T f n p r ھھᮧyymf hm5CJhclhu 5CJ$aJ$ *hclhcl5CJ$aJ$ *hclhm5CJ$aJ$ *hA5CJ$aJ$ hv5CJ h)j5CJ h[5CJhu 5>*CJ h f5CJ h5CJ hcb5CJ h@5CJ hYN5CJ hu 5CJhYh56CJ]h956CJ]'   v x "FVXhnpzôtm hu5CJhuh@5>*CJhuhu5>*CJh4h45CJaJhu 5B*CJaJphh45B*CJaJphh45>*B*CJ$aJ$ph#h@h@5>*B*CJ$aJ$ph h45CJ h@5CJ hcb5CJ hcl5CJ hm5CJ hA5CJ*"dt(*,VXZ÷xqh_UNII h[5 h[56h gh%5CJh[5>*CJhYN5>*CJ h g5CJh|5hu 5CJ, hu 5CJ h[5CJ hsv5CJ h65CJ hu 5CJhu 5>*CJhu 5>*CJh@h7sU5CJaJ h|55CJ,h!|hu 5CJ,huh7sU5>*CJhuhP}5>*CJhuh@5>*CJ hu5CJ"\^dr$Vdjln(>@Xlprz|.0T`bf ﭥ h f5 hcl5 h >5hYhCx56]h >56]hYhm56]hCx56] hm5 hY5 hY56 h[56hYhY56>*CJ]hY56]hYhY56] h[56 ,.08fhnvx6NPV\^",.Z\rtv2Zh \56CJ hu 5>* h%5>*hu 5>*CJh[5>*CJhwh *hhh[ hr;,5 hsv5 h[5 hJf5 h[r5 h >5 hm5 hY5 h:s+5 h[56 h[5CJ50 2`bvr2T&(Z> !f!!##$a$gd7sUgdCxgd[gd[Zd ^`bv*6@`hpr02Tyojej h$5 hu 5hu 56>*CJh56CJhy?56CJhJf56CJhu 56CJhu 5>*CJh%Q56CJh \56CJhCx56CJh[56CJh<56CJhA56CJhm56CJh[r56CJhu 56CJh056CJ$ $&(6LPfhjp|VXZ  ( < > @ ` j Ϳ͠͠h7sUhu hCxhCxhCx>* h<5CJhu 56>*CJ h\b5CJ h:.5CJ hb5CJ h7sU5CJ hu 5CJ h5CJ hY{5CJhu 5>*CJ hu 5>* h|55>* h%Q5>*5 !!P!f!h!x!|!~!!!!!!!!""""$"("*"4"8">"@"D"F"H"V""""",######$$+$4$H$պ睓 hu 5CJhu 56>*CJ h+~]5 h45 hJf5 h} e5hu 5>*CJh"t5>*CJh5>*CJhA5>*CJhm5>*CJh%Q5>*CJ hu 5 *hbhCx5 *hbhu 53#H$$ %o%%6&&&_''TFGGH6IIJbKLLMNN OOPnQpQRgd,LgdgH$L$O$Q$q$x$z$}$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% % %%%%%%%%"%)%*%,%.%3%5%6%7%@%B%D%úպ̱ᨱ̜̜h-5CJaJhm)5CJaJhl h4p5CJaJhZ5CJaJh_5CJaJhu_y5CJaJhl 5CJaJhg5CJaJhl hu 5CJaJh,L5CJaJhCx5CJaJhl h%Q5CJaJ4D%E%n%o%s%}%~%%%%%%%%%%%%%%%%%&&& &&5&6&8&:&T&b&c&f&g&h&j&k&&&&&&&&&&&&&&&&&úϱϱغϺغرh"t5CJaJhAp5CJaJh,L5CJaJhtM5CJaJh-5CJaJh_5CJaJhl h4p5CJaJhm)5CJaJhg5CJaJhl hu 5CJaJhu_y5CJaJh`y5CJaJ7&&&&&' '' '&'('-'2'6'9';'^'_'a'c'y'}'''''''''''''''''''FFJJJJJJJJJJFKHKLK`KbKK䴴Ңh5CJaJh55CJaJh'm5CJaJh_5CJaJhl hu 5CJaJhu_y5CJaJh`y5CJaJhAp5CJaJhg5CJaJhm)5CJaJPPPPPQ0Q`QbQdQfQlQ䴫h,L5CJaJhl hu 5CJaJh95CJaJhS5CJaJhu_y5CJaJh'm5CJaJh5CJaJhAp5CJaJht5CJaJBlQnQpQQQQQQQQQQQQQQRRRRR R"R&R(RfRRRRRS S&S.S6S*CJhl hu 5CJaJhl hl 5CJaJhl 5CJaJh,L5CJaJh/5CJaJhS5CJaJhu 5CJaJ7RS T~TTJULUNUPURU~U*VVzW|WWX`Y Z Z.ZZT[V[X[[\\^gd"7gd"7gd5.T0TDTNT|T~TTTTTTTTTTTTTTTTTU6U8UHUJULUNUPURUTU|U~UUUUVV*VDVVVVVVVVVW W:WXWzW|WWWW*XƿƿƸƣƜ͘h5hu h+~]5CJ h55CJ hu 5CJ hA5CJ h55CJ h95CJ hu 5CJhu 56>*CJ hS5 hu H5 hw5 h ~5 hu 5 hZ5 h95 h"t5:*X6XDXrXtXXXXY(Y.Y:YXY^Y`YYZZ Z Z*Z,Z.ZDZlZZZZZZZZ[[ [[[.[0[:[R[T[V[X[[[[[골||hu 56>*CJhtM56>*CJhtMhtM56CJh)Jhu 5>*CJh"75>*CJaJh5h"75CJ hw5CJ h95CJhu 56>*CJ h5CJ htM5CJ hu 5CJ hu 5CJ h5hu hu h5/[[[[[[[\*\B\D\F\H\f\x\z\\\\\\\\\\\\\\\\:]D]F]]]]]]]]^ ^^*^D^R^T^V^X^Z^\^^^`^b^뿻hu 5>*CJ hu 5CJ h5CJ h)J5CJ hy?5CJ h55CJhy?h"1hu hM 56>*CJ h456>*CJ h"w56>*CJ hw56>*CJ hu 56>*CJ h956>*CJ 6\\\]T^V^X^Z^\^^^`^b^f^^ b^f^^^hu 5>*CJ hu 5.:p5. A!"m#$% x2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666_HmHnHsHtH<`< Normln_HmHsHtH<@< Nadpis 1$@& 5>*CJ <@< Nadpis 2$@& 5>*CJ66 Nadpis 3$@&5<< Nadpis 4$@& 56CJ:@: Nadpis 5$@&5CJ:@: Nadpis 6$@&5CJJA J Standardn psmo odstavce^i^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu >B@> Zkladn text5CJBU B Hypertextov odkaz>*B*`Y` uCRozvr~en dokumentu-D M OJQJ^JH"H S Text bublinyCJOJQJ^JaJN/1N SText bubliny CharCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VfVNt+yj>'b+O01}`0`K[*X={ϓ'DX!;1;tx(K?xݴJ] tvn!^Fy,@>IUԻp[}¢q} 22Mf56` W[U\)7 YMOJv@;O}xo;nVfs(7p]M|M'~ƺin{9o;Cm'Cq+6/רGO}҉\S|"31 *9}Se.HxLӡĢP oanz]lU 8TjoJmZ7uH$͠2>9H}]Rq Vz~p{3As>W~]v!cZ &*V-v},nk 433ͼ˞j23 84t #o.DcyIod%rD\'<DbQ| 49Ds7 !|亐V>5rtx3iQ_!9XI{/3OXخ+Ήzn9˰2mo0i׼1#LPQQdu*/[f0aŪFiY5r匤VVQUӝŬ6e`ǖ7+!>Oݻ)u;}BY%U ̢aQvljW)Fomح`FvR[Zߚ$!t+*v%\[s D$yڀ-R['=ZFUjpT A J? QX WPXd~ t]tsGsg*ӷUM\}~MH:_n;hU J7j *VQ_ޅfFJEUS;J;h4AWE+Ga 0uPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!k O theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] B r Z H$D%&\FKlQ.T*X[b^^ !"01245680#R\^378@0( B S ?)J4! *J4! VD]DC*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter J1500 m ProductIDeg)+RTdf})+UWRT}46DF{}:<Z\ DFik$&MO\^sy.4>@ikvx*,9; DEGNyDv9Dbm/9LSEP  $  } ek.5gnsw)/;?+.DJ~:@Z`TX $*CGnr>D{ 8G D33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333330F&D0F&DP)$h .*aU?<8<^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHhh^h`o(.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH.*P)aU?" <_ji gY{"tYNgt u -cbbdH":s+r;,:./0"1o4|5{8x$;q; >@AuCu HpI,LtM%Q7sUDY+~]\b} e fJfApu?u"wCx`yu_y!|<tm) ~6SSl[$M y?RP}nN[r9t 5)J*svt`<?Z'm5_vcl45^-ul u+Y"7[ \mw)j3GG4p$% BD@ Bhh h hhhhhhhh h"hH@hFUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial5. .[`)Tahoma9. . Segoe UIC.,*{$ Calibri Light7.*{$ Calibri?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1L'wg@wG!$b7b7!4333QHP?YN2! xxF *KRAJSK SOUT}N KOMISE PLAVN VYSO INAZdenda Zdenk Kr l  Oh+'0 ( H T ` lx,KRAJSK SOUT̎N KOMISE PLAVN VYSOINAZdendaNormalZdenk Krl33Microsoft Office Word@ػ(@Xx>$A@5Y@?=Bb ՜.+,0 hp Turista73 +KRAJSK SOUT̎N KOMISE PLAVN VYSOINA Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`abeRoot Entry F 9=Bg1Table:0WordDocument0rSummaryInformation(SDocumentSummaryInformation8[CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q